Podrobnosti záznamu

Název
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
Další názvy
    Finding and genetic significance of porphyric alkali feldspar microdiorite (diorite porphyry)
Autor
    Krmíček, Lukáš
    Krmíčková, Michaela
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. XIII, č. 1
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    chemical composition
    Drahany Upland
    Olšany quarry
    porphyric microdiorite
Klíčové slovo
    Alkalickoživcového
    Dioritového
    Drahanské
    Genetický
    Mikrodioritu
    Objev
    Olšanech
    Porfyrického
    Porfyritu
    Vrchovině
    Význam
Abstrakt (česky)
   Z prostředí kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny jsme popsali první nález magmatické žíly z lomu v Rozstání-Baldovci (lamprofyr/mineta) v roce 2005 (Krmíček - Přichystal 2005). Nyní jsme obdobný nález učinili v aktivně těženém lomu v Olšanech u Vyškova. S využitím komplexního petrologického studia může být hornina označena jako porfyrický alkalickoživcový mikrodiorit. Průběh chondritem normalizované křivky vzácných zemin z naší žíly ukazuje na dobrou korelaci s hercynskými lamprofyry východního okraje českého masivu (moravskoslezská oblast) i na odlišný trend od porfyrických mikrodioritů brněnského masivu.
Abstrakt (anglicky)
   Abstract From large area of Culmian sediments in the Drahany Upland we described first finding of magmatic dyke (lamprophyre/minette) at the village of Rozstání-Baldovec in the year 2005 (Krmíček - Přichystal 2005). Our second finding of magmatic dyke was ascertained in the active quarry at the village of Olšany. Using complex petrologic study we classified the rock as a porphyric alkali feldspar microdiorite. Chondrite normalized REE patterns for our dyke show good correlation with Hercynian lamprophyres at the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Region) and slightly different composition from porphyric microdiorites of the Brno Massif.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012