Podrobnosti záznamu

Název
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába = Jindřich Štelcl = Jiří Zimák
Další názvy
    Garnetiferous amphibolite and "aplite" pebbles from Quaternary sediments of the Morava river near Mohelnice (Czech Republic)
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 1
Strany
    s. 51-58
Rok
    1998
Poznámky
    4 obr., 2 tab., 15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    amfibolit
    amfiboly
    analýza valounová
    aplit
    granáty
    kvartér moravských úvalů
    ložisko štěrkopísku
    oblast snosová
    plagioklasy
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    valoun
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mohelnice (Šumperk)
Klíčové slovo
    Amfibolitu
    Aplitu
    Granátického
    Kvartérních
    Mohelnice
    Moravy
    Oblázky
    řeky
    Uloženin
Abstrakt (anglicky)
   The article present results of research of garnetiferous amphibolite and "aplite" pebbles found in Quaternary sediments of the Morava river near Mohelnice (northern Moravia) and suggests their possible provenance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012