Podrobnosti záznamu

Název
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
Další názvy
    Amphibians and reptiles from the "Za Hájovnou" Cave, Javoříčko Karst, Moravia
Autor
    Ivanov, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 8
Strany
    20
Poznámky
    Akce: 2005 ; Prostějov
Výraz tezauru
    Bufonidae
    Colubridae
    determination
    distribution
    Lacertidae
    Middle Pleistocene
    Viperidae
Klíčové slovo
    Hájovnou
    Javoříčský
    Kras
    Lokality
    Obojživelníci
    Plazi
Abstrakt (česky)
   Výzkumy na lokalitě Za hájovnou (Javoříčský kras) v posledních letech poskytly menší množství herpetologických nálezů, které však představují poměrně diverzifikované společenstvo, ve kterém jsou zastoupeny následující taxony: Bufo viridis, Lacerta cf. agilis, Anguis fragilis, Coronella austraca, Elaphe longissima, cf. Natrix sp., and Vipera berus. Herpetologické druhy byly nalezeny celkem ve třech vrstvách: 1. relikt vrstvy 11-12/3 (stáří: holsteinský komplex): Anguis fragilis, Elaphe longissima, cf. Natrix sp.; 2. Narozeninová chodba, plocha A, vrstva 2B (stáří: ? holsteinský komplex): Vipera berus; 3. Komín I, vrstva 7 (okolí) (nejasné stáří: oknec teplého cyklu, nastupující chladný cyklus): Bufo viridis, Lacerta cf. agilis, Coronella austriaca, and Vipera berus. Druhy vyskytující se uvnitř vrstvy č. 7 (Komín I) svědčí s největší pravděpodobností o konci teplého cyklu těsně před počátkem cyklu chladného.
Abstrakt (anglicky)
   Recent field research at the Za Hájovnou (Javoříčko Karst) site provided relatively diversified herpetological assemblage including Bufo viridis, Lacerta cf. agilis, Anguis fragilis, Coronella austraca, Elaphe longissima, cf. Natrix sp., and Vipera berus. Herpetological species have been discovered in three layers in all: 1. relic of the layer 11-12/3 (age: Holsteinian complex): Anguis fragilis, Elaphe longissima, cf. Natrix sp.; 2. Birthday tunnel, area A, layer 2B (age: ? Holsteinian complex): Vipera berus; 3. Manhole I, layer 7 (surroundings) (indistinct age: termination of the warm stage, beginning of the cold stage): Bufo viridis, Lacerta cf. agilis, Coronella austriaca, and Vipera berus. Species occuring within the layer 7 represent generally less temperature-sensitive members which are related to humid biotopes including stagnant water reservoirs.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012