Podrobnosti záznamu

Název
    Obraz neživé přírody
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Vír v údolí Svratky
Strany
    S. 13-24
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Image of insentient nature
    Rozsah: 12 s.815009250
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomorphic division
    historical floods
    landscape setting
    main lanforms
    valley of the Svratka River
Klíčové slovo
    Neživé
    Obraz
    Přírody
Abstrakt (česky)
   Nástin geomorfologického členění, geologických poměrů a vývoje reliéfu v okolí obce se zaměřením na údolí řeky Svratky, které tvoří hranici mezi Žďárskými vrchy a Nedvědickou vrchovinou. Je podán výčet povodní, které v minulosti obec Vír postihly s vylíčením vzniklých škod.
Abstrakt (anglicky)
   An outline of geomorphic division, geological seting and landforms development focused namely to the valley of the Svratka R. which divide two main units - the Žďárské vrchy Hills and Nedvědická vrchovina Upland. After that list of historical floods and informations on damages is given.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012