Podrobnosti záznamu

Název
    Obsah a speciace rtuti v kontaminovaných půdách
Autor
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
Konference
    Mikroelementy (39. : 05.09.2005-07.09.2005 : Medlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mikroelementy 2005. 39
Strany
    s. 43-47
Poznámky
    Překlad názvu: Mercury content and speciation in contaminated soils
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    mercury
    mercury speciation
    soils
Klíčové slovo
    Kontaminovaných
    Obsah
    Půdách
    Rtuti
    Speciace
Abstrakt (česky)
   Studie se zabývá stanovením obsahu a chemických forem Hg v různě kontaminovaných půdách ČR. Nejvyšší koncentrace Hg byly zjištěny ve svrchních půdních horizontech, s rostoucí hloubkou a klesajícím obsahem humusu se koncentrace snižovaly. Termodesorpční analýza dobře rozlišila slaběji vázanou Hg2+ na jílové minerály od Hg vázané na organickou hmotu či sulfidy.
Abstrakt (anglicky)
   The study deals with the determination of Hg distribution and speciation in soils with different level of contamination in the CR. The highest concentrations of Hg were found in topsoil horizons and declined with increasing depth and decreasing content of humus. Thermodesorption analysis distinguished Hg2+ weakly bound to clay minerals from Hg bound to organic matter or sulfides.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012