Podrobnosti záznamu

Název
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
Údaj o odpovědnosti
    Ludmila Čepelová, Josef Honěk
Další názvy
    Content of deposit database of coal basins
Autor
    Čepelová, Ludmila
    Honěk, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 26-67
Rok
    1998
Poznámky
    52 tab., 31 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    archiv
    databanka
    dokumentace geologická
    geologie ložisková
    systém informační
    třídění dat
    uhelný revír
    ukládání dat
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Databáze
    Ložiskové
    Obsah
    Pánví
    Uhelných
Abstrakt (anglicky)
   In the paper an analysis of available information from coal deposits of hard coal, subbituminous coal and lignite is given. Out of such information data types were selected which were applicable for evaluation of deposits at present time and in future. Such parameters were arranged in relation tables of database. Such arrangement will enable an effective and complex access to filed data of developed databases. The result of extensive search work are definitions of more than hundred geological parameters which can be applied when creating structures of partial databases of particular coal basins and coal deposits. In the tables data about prospecting and mining activities and objects relied with them are concentrated.
   Further, the tables contain results of laboratory analyses, data about stratigraphy and dips of strata, tectonic faulting of rocks, petrographic description of rocks (drill logs or channels), data of water withdrawal and pumping tests, data of paleontological finds and a number of other data types
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012