Podrobnosti záznamu

Název
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Marek Čáslavský, Jakub Jirásek, Martin Sivek
Další názvy
    Content of water in coal seams of the Czech part of the Upper Silesian Basin
Autor
    Čáslavský, Marek
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Sivek, Martin, 1948-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 61-78
Rok
    2005
Poznámky
    12 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    553.9
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    hloubka
    hornoslezská pánev
    litostratigrafie
    mapa ložiska uhlí
    pohřbení
    prostorové změny
    prouhelnění
    uhelná sloj
    uhlí bituminózní
    voda
    vrt
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    části
    české
    Hornoslezské
    Obsah
    Pánve
    Slojích
    Uhelných
    Vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012