Podrobnosti záznamu

Název
    Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán
Další názvy
    Concentrations of PGE in the Cu-Au(Mo) porphyry-type deposit Kalmakyr, Uzbekistan
Autor
    Jukov, Alexander
    Khalmatov, R.
    Koneev, R.
    Košler, J.
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Cu-Au porphyry deposit, platinum group elements, anomalous Pd, Kalmakyr deposit, Uzbekistan
Klíčové slovo
    Cu-Au(Mo
    Kalmakyr
    Ložiska
    Obsahy
    Platinoidů
    Porfyrového
    Uzbekistán
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia sulfidů z rudních vzorků (z gigantického ložiska Cu-Au(Mo) rud porfyrového typu Kalmakyr v Uzbekistánu) pomocí laserové ablace na ICP MS ukázaly zvýšené obsahy Pd v chalkopyritu (max. 110 ppm) a tetraedritu (max. 20 ppm) a mírně zvýšené obsahy Pt (6 ppm) v pyritu, což je v souladu s meziprvkovými korelacemi zjištěnými při geochemickém studiu. Pd je pravděpodobně vázané na krystalovou mřížku v chalkopyritu či tetraedritu nebo homogenně roztroušeno v podobě minerálů Pt-skupiny tvořících sub-mikronové inkluze.
Abstrakt (anglicky)
   Concentrations of PGE in the Cu-Au(Mo) porphyry-type deposit Kalmakyr, Uzbekistan
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014