Podrobnosti záznamu

Název
    Obtíže inženýrskogeologického průzkumu v žulových masívech
Další názvy
    Difficulties of engineering geology investigation in granitic massifs
Autor
    Novotný, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    RIZIKA V INŽENÝRSKÉ GEOLOGII
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    Difficulties
    engineering
    geology
    granit
    granitic
    investigation
    massifs
Klíčové slovo
    Inženýrskogeologického
    Masívech
    Obtíže
    Průzkumu
    žulových
Abstrakt (česky)
   Žulové masívy jsou velmi nehomogenním horninovým prostředím. Nehomogenita je dána nejenom rozdíly v minerálním složení v různých částech žulového masívu, ale především specifickým způsobem zvětrávání. Příspěvek diskutuje obtíže spojené s prováděním inženýrskogeologického průzkumu s ohledem na správnou interpretaci inženýrskogeologických poměrů ve složitém prostředí žulového masívu.
Abstrakt (anglicky)
   Granitic massifs are very inhomogeneous. The paper is focused on problems with engineering geological investigation in this rock with respect to correct interpretation of engineering geological conditions.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012