Podrobnosti záznamu

Název
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
Autor
    Kallabová, Eva
    Pokluda, František
Konference
    Bydlení - nové formy a dimenze (23.06.2004 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Bydlení - nové formy a dimenze
Strany
    s. 103-111
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Dwelling environment in the areas influenced by inhibition of underground mining
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    dwelling environment
    inhibition of underground mining
    land use
    Ostrava region
Klíčové slovo
    Obytné
    Ostravska
    Postiženém
    Prostředí
    Příkladu
    Těžby
    útlumem
    území
Abstrakt (česky)
   Obytné plochy se vyznačují mozaikovitým uspořádáním. Při jejich mapování v území postiženém útlumem těžby (Ostravsko) bylo terénním výzkumem vyčleněno 10 funkčních kategorií. Jejich vymezení probíhalo na základě podobnosti či naopak rozdílů urbanistických, stavebních a dalších znaků, jakými jsou např. podlažnost, materiál nosných zdí, prostorové uspořádání, způsob využití atd. tak, aby bylo dosaženo jejich čitelnosti v mapě. Nejmenší zachytitelnou plochou za současného zajištění rozlišitelnosti v mapě měřítka 1:50 000 byla plocha o skutečné rozloze 50x50 m. Mapa je uložena v knihovně Ústavu geoniky AV ČR v Brně.
Abstrakt (anglicky)
   The mosaic pattern is typical for the dwelling areas. 10 functional categories were separated during the field research in Ostrava region, which was seriously influenced by inhibition of underground mining. These categories were demarcated base on the similarity or the differences town-planning, building and others features, among others number of the floors, the building materials, spatial arrangement, way of using etc. and so with the goal to achieve their readability in the map. The smallest transcribed area in the map of the scale 1:50 000 was the area with extension 50x50 m in the reality. This article contents only a narrative attachment to the map. The original of the map is available in the library of Institute of Geonics Czech Academy of Sciences in Brno.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012