Podrobnosti záznamu

Název
    Occurence of microgranite with granphyric texture on a boundary of the Diorite and Metabazite zones of the Brno Massif east of Jinačovice
Další názvy
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic