Podrobnosti záznamu

Název
    Occurrence of Albian radiolaria in the underlier of the Vienna Basin
Údaj o odpovědnosti
    Ladislava Ožvoldová
Autor
    Ožvoldová, Ladislava
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 2
Strany
    s. 137-153
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    alb
    Foraminifera
    mikropaleontologie
    Ostracoda
    podloží neogénu vídeňské pánve
    Radiolaria
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Smolinské
Klíčové slovo
    Albian
    Basin
    Occurrence
    Radiolaria
    Underlier
    Vienna
Abstrakt (česky)
   Pod neogenními sedimenty Vídeňské pánve ve vrtu Smolinské 17 byly v intervalu 1399-1605 nalezeny slínovce, slinité břidlice a vápence s radiolariovou, ostrakodovou a foraminiferovou mikrofaunou stáří albu. Alb byl potvrzen na základě asociace foraminifer a pravděpodobně střední až svrchní alb prokázala též analýza dobře zachovaných pyritizovaných radiolarií z hloubky 1498-1499 metrů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012