Podrobnosti záznamu

Název
    Occurrences of hydrothermal mineralization in active quarries in western part of the Bohemian-Moravian Highlands
Další názvy
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny