Podrobnosti záznamu

Název
    Occurrences of marbles in association with amphibolites in the south part of the Zábřeh Crystalline Unit
Další názvy
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)