Podrobnosti záznamu

Název
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
Údaj o odpovědnosti
    František Malásek, Jiří Chrt
Další názvy
    Assessment and prospects of mineral deposits in Eastern Krušné hory Mts.
Autor
    Chrt, Jiří
    Malásek, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
Strany
    s. 99-108
Předmětová skupina
    báňská historie
    geologie ložisková
    krušnohorské krystalinikum
    ložisko barytu
    ložisko fluoritu
    prospekce
    rudy Fe
    rudy Sn
    rudy W
    skarn
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Klíčové slovo
    Hor
    Krušných
    Ložisek
    Nerostných
    Ocenění
    Perspektivy
    Polovině
    Surovin
    Východní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012