Podrobnosti záznamu

Název
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
Údaj o odpovědnosti
    Zora Rozsypalová
Další názvy
    Evaluation of advantages of environmental protection of the Mokrsko region, potentially affected by mining and milling of gold ores
Autor
    Rozsypalová, Zora
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 21-22
Poznámky
    3 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    analýza statistická
    hodnocení rizika
    politika
    rudy Au
    těžba povrchová
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mokrsko (Příbram)
Klíčové slovo
    Dotčeného
    Mokrsko
    Ocenění
    Ochrany
    Potenciálně
    Povrchovou
    Prostředí
    Regionu
    Těžbou
    úpravou
    Výhod
    Zlata
    životního
Abstrakt (anglicky)
   This work conducted as the final paper of postgraduate studies DEA at ECP Paris and Université de Paris I-Sorbonne. This study employs contingent valuation to estimate "willingness to pay" for preservation of environment in region Mokrsko potentially affected by gold mining. Applicability of CVM on the example of mineral resources mining under conditions of the Czech Republic was verified
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012