Podrobnosti záznamu

Název
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Veverka, Ján
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, 1/133/
Strany
    s. 103-110
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0071, GA ČR
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Evaluation of ultrasound emission arisen from loading rocks
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    correlation analysis
    ultrasonic emission
Klíčové slovo
    Emise
    Horninách
    Ocenění
    Ultrazvukové
    Vzniku
    Zatěžovaných
Abstrakt (česky)
   Na základě lokace ultrazvukové emise byly stanoveny oblasti se zvýšenou koncentrací ohnisek. Výsledky cros-korelační analýzy ukázaly vzájemné ovlivnění těchto oblastí.
Abstrakt (anglicky)
   On the basis of location of ultrasonic emission originating during the loading of rock samples the segments of higher concentration of foci was found. Results of cross-correlation analysis showed the mutually interference individual segments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012