Podrobnosti záznamu

Název
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
Autor
    Kirchner, Karel
    Nováková, Eva
    Roštínský, Pavel
Konference
    Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - Geodny Liberec 2008 (25.08.2008-29.08.2008 : Liberec, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008.
Strany
    S. 111-111
Poznámky
    Překlad názvu: Nature protection and possibilities of geomorphologic inventory in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Area Žďárské vrchy
    Geomorphological inventory
    protected landscape area
Klíčové slovo
    CHKO
    Geomorfologické
    Inventarizace
    Možnosti
    Ochrana
    Přírody
    Vrchy
    Žďárské
Abstrakt (česky)
   Geomorfologická inventarizace (jako součást environmentální geomorfologie) se zaměřuje na abiotickou složku přírodních památek, dokumentování působení lidské činnosti, návrh managementových opatření. V rámci přírodních památek - skalní útvary - v centrální a západní části CHKO Žďárské vrchy byly charakterizovány: podloží, základní tvary reliéfu, drobné tvary zvětrávání, reliéfotvorné procesy, antropogenní tvary a navrženy managementová opatření z hlediska ochrany přírody.
Abstrakt (anglicky)
   Geomorphologic inventory (as a part of the environmental geomorphology) is focused on the abiotic components of the natural monuments, documentation of the human impact rate and eventual proposal of management measurement. Within the framework of the natural monuments - rock forms - in the central and western part of the P.L.A Žďárské vrchy; basic geological characteristics, main landforms, small weathering forms, relief-forming processes, human impacts were characterized and management measurements from viewpoint of nature protection were proposed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012