Podrobnosti záznamu

Název
    Ochrana podzemních vod v USA
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Landa
Autor
    Landa, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 10
Strany
    s. 318
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    061.3
Předmětová kategorie
    konference, kolokvia
    ochrana ložisek nerostných surovin, horní zákonodárství
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
    směrnice, normy
Geografické jméno
    USA
Klíčové slovo
    Ochrana
    Podzemních
    USA
    Vod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012