Podrobnosti záznamu

Název
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
Autor
    Cílek, Václav
    Schmelzová, R.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
Strany
    s. 89-98
Poznámky
    Překlad názvu: Ochtinská Aragonite Cave in Slovak, European and Global context
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    aragonite
    cave mineralogy
    protection
Klíčové slovo
    Aragonitová
    Evropském
    Jeskyně
    Kontextu
    Ochtinská
    Slovenském
    Světovém
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá srovnáním Ochtinské aragonitové jeskyně (UNESCO Heritage) s ostatními významnými jeskyněmi světa.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is focused on the comparison of Ochtiná Aragonite Cave and other significant aragonite caves of the world.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012