Podrobnosti záznamu

Název
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
Údaj o odpovědnosti
    Berislav Šebečić
Další názvy
    From the significant St. Joachimsthal silver and uranium pit, Jáchymov, to Radon spa in saxon czech "Rudna Gora"
Autor
    Šebečić, Berislav
Jazyk
    srbochorvatsky
Zdrojový dokument - seriál
    Rudarsko-geološko-naftni zbornik
Svazek/č.
    Roč. 18
Strany
    s. 103-114
Rok
    2006
Poznámky
    6 obr., 7 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rud. geol. naft. Zbor.
Klasifikační znak
    539.17
    622
Skupina konspektu
    553
    61
    622
Předmětová skupina
    balneologie
    báňská historie
    důl
    geomedicína
    krušnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mincovnictví
    minerály supergenní
    radioaktivita
    radium
    radon
    rudy Ag
    rudy Co
    rudy Ni
    rudy U
    voda podzemní
    voda termální
    žíla rudní
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Jáchymov (Karlovy Vary, Ostrov)
Klíčové slovo
    Do
    Gori
    Jáchymov
    Joachimsthal
    Odnosno
    Radonskih
    Rudnika
    Rudnoj
    Sasko-češkoj
    Srebra
    St
    Toplica
    Urana
    Značajnog
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012