Podrobnosti záznamu

Název
    Odezva alpinských jezer a půd na změny kyselé deposice: aplikace modelu MAGIC na Vysoké Tatry, Slovensko-Polsko.
Další názvy
    Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland