Podrobnosti záznamu

Název
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Oldřich Pacák's bequest for the knowledge of Czech Late Paleozoic volcanics
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 201-203
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 5 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    andezit
    chemismus hornin
    dacit
    historie geologie
    horniny vulkanické
    karbon-svrchní
    perm
    podkrkonošská pánev
    ryolit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nová Paka (Jičín)
Klíčové slovo
    českých
    Mladopaleozoických
    Odkaz
    Oldřicha
    Pacáka
    Poznání
    Vulkanitů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012