Podrobnosti záznamu

Název
    Odkud spadl prach severní Moravě?
Autor
    Hladil, Jindřich
    Kondziolka, J.
    Lisá, Lenka
    Šálek, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v novinách
Zdrojový dokument - seriál
    Instantní astronomické noviny
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 712
Strany
    s. 1-4
Rok
    2008
Poznámky
    [cit. 2008-10-20]
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: What is the provenance of the recent dustfall over the Northern Moravia?
    Rozsah: 4 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dust storm
    regional eolian redeposition
    urban geology
Klíčové slovo
    Moravě
    Odkud
    Prach
    Severní
    Spadl
Abstrakt (česky)
   Je podána informace o monitorovací a vzorkovací 'prachové' akci menšího rozsahu, která byla provedena Pozorovací sítí při Instatních astronomických novinách. Prachová bouře s následnou depozicí eolicky přemístěného materiálu (v obojím, tj. suchém a mokrém módu sedimentace), se vyskytla nad Ostravou a jejím okolím, na Severní Moravě a zejména ve Slezsku. Největší intenzita přemisťování i depozice prachu byly pozorovány 12. března 2008 dopoledne, asi okolo 9 až 10 UTC. Počasí bylo charakterizováno občasnými přeháňkami, teplotami 8-10 stup. C, při rychlosti západního větru okolo 10 m/s (v poryvech až 20 m/s). V tomto případě, jak omezená největší vzdálenost mezi spadovými lokalitami (45 km), tak i velká množství lokálních částicových materiálů z průmyslových a sídelních druhotných zdrojů zřetelně indikovaly velice lokální dráhy transportu.
Abstrakt (anglicky)
   A small monitoring and sampling 'dust' campaign managed by the Instant Astronomical News Observation Network has been reported. The dust storm with subsequent depositon of eolian material, both in dry and wet depositional mode, occurred over the region of Ostrava, in Northern Moravia and mostly in Silesia. The highest intensity of dust transport and deposition were observed on 12 March 2008, at about 9 to 10 UTC. The weather was characterized by occasional showers, temperatures 8-10 degr. C, with speed of westerly wind about 10 m/s (in gusts 20 m/s). In this case, both the limited maximum distance between the reported dustfall sites (45 km) and large amounts of local particulates from industrial and residential secondary sources were highly indicative of very local transport paths.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012