Podrobnosti záznamu

Název
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
Další názvy
    Different disintegration of engineering geological rock types of lithological complex suchovršice beds
Autor
    Kycl, Petr
    Malík, Jan
    Prouza, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    rockfall, rock disintegration, joints, remediation measures, Krkonoše Piedmont Basin
Klíčové slovo
    Hornin
    Inženýrskogeologických
    Komplexu
    Litologického
    Odlišný
    Rozpad
    Suchovršických
    Typů
    Vrstev
Abstrakt (česky)
   Podél silnice I/14, mezi obcemi Suchovršice a Adamov vystupují ze svahu dvě skalní defilé. Jedná se o nižší a vyšší stratigrafickou úroveň suchovršických vrstev. Dle podílu nestabilních složek v hornině jsou rozlišeny dva inženýrskogeologické typy s odlišným způsobem rozpadu. Nepravidelné fragmenty a pseudokrasové jevy byly pozorovány při zvýšeném obsahu nestabilních složek. Při nízkém obsahu nebo absenci je rozpad pravidelný, podél rovných ploch odlučnosti. Volba metody sanace musí zohlednit charakter rozpadu, resp. rozměry uvolněných částí.
Abstrakt (anglicky)
   Different disintegration of engineering geological rock types of lithological complex suchovršice beds
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014