Podrobnosti záznamu

Název
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
Údaj o odpovědnosti
    Daniel Šimíček, Ondřej Bábek, Jaromír Leichmann
Další názvy
    Modal composition of siliciclastic sediments and its impact on their spectral gamma-ray record: application in provenance analysis and stratigraphy
Autor
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Leichmann, Jaromír, 1963-
    Šimíček, Daniel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    s. 89-104
Rok
    2012
Poznámky
    5 obr., fot., diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    facie
    gama-spektroskopie
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    pískovce
    provenience
    radioaktivita
    sedimentologie
    stratigrafie
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Nízký Jeseník (Česko)
Klíčové slovo
    Aplikace
    Gamaspektrometrickém
    Modálního
    Odraz
    Provenienčním
    Sedimentů
    Siliciklastických
    Složení
    Stratigrafickém
    Studiu
    Záznamu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014