Podrobnosti záznamu

Název
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
Další názvy
    Oherský (Ohře River) Rift in north-western Bohemia - the pros and cons
Autor
    Elznic, Antonín
    Pešek, Jiří
    Skopec, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, Rudy, Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 10
Strany
    8
Rok
    2007
Výraz tezauru
    geophysics
    Ohře Rift
    structural geology
Klíčové slovo
    Argumenty
    Čechách
    Oherský
    Proti
    Rift
    Severozápadních
Abstrakt (česky)
   Ohárecký rift, strukturní stavba, geofyzikální metody
Abstrakt (anglicky)
   Ohře rift, structure and tectonic settings, geophysical methods
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012