Podrobnosti záznamu

Název
    Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu
Autor
    Bhatta, B. P.
    Kolejka, Jaromír
    Silval, T.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 3
Strany
    s. 20-23
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Challenges for Wetland Conservation and Aquatic Biodiversity in Nepal
    Rozsah: 4 s. : P
Předmětová kategorie
    degradation factors
    policy protection measures
    wetland animals
    wetland types
Klíčové slovo
    Biodiverzity
    Mokřadů
    Nepálu
    Ohrožení
    Vodní
Abstrakt (česky)
   Nepál má několik typů mokřadních ekosystémů globálního významu rozptýleně v horských a nížinných (Terai) regionech. Je uvedena jejich národní klasifikace. Mají obrovský význam z hlediska ekologických, sociálně-ekonomických, rekreačních a duchovních hodnot. Nicméně, přírodní a antropogenní faktory uvedené v dokumentu vytvářejí značné problémy ohrožující mokřadní ekosystémy. Nedostatečné povědomí mezi zúčastněnými stranami a chabým vymáháním práva jsou příčinou zrychleného úbytku vodních ekosystémů.Přehled vybraných opatření na ochranu mokřadů je uveden v textu.
Abstrakt (anglicky)
   Nepal possesses several types of wetland ecosystems of global significance scattered in the mountainous and lowland (Terai) regions. Their national classification is presented. They have tremendous importance in terms of ecological, socioeconomic, recreational and spiritual values. However, natural and anthropogenous factors listed in the paper are creating vast problems threatening wetland ecosystems. Inadequate awareness among concerned stakeholders and weak law enforcement are being accelerated loss of aquatic ecosystems. An overview of selected wetland protection measures is given in the text.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014