Podrobnosti záznamu

Název
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
Další názvy
    Marginal sediments of the Carpathian Foredeep in the map sheets 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
Autor
    Čtyroká , Jiřina
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology
Strany
    10
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene sediments, Stratigraphy, Tectonics, Foraminifers
Klíčové slovo
    25
    000
    Blansko
    Karpatské
    Listech
    Map
    Okrajové
    Předhlubně
    Sedimentů
    Tišnov
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Byly studovány okrajové sediementy ottnangu, karpatu a sp. badenu na mapových listech Blansko a Tišnov. Nově byly nalezeny sedimenty karpatu jv. od Lipůvky. Na základě studia foraminfer a těžkých minerálů byly publikovány tektonické závěry.
Abstrakt (anglicky)
   Marginal sediments of the Carpathian Foredeep in the map sheets 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014