Podrobnosti záznamu

Název
    Old Biharian from the Malá Dohoda quarry (Moravian Karst)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Ivanov
Autor
    Ivanov, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis
Svazek/č.
    Vol. 24
Strany
    p. 9-26
Rok
    1994
Poznámky
    12 obr., 1 tab., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Předmětová skupina
    kosti
    kvartér Českého masivu
    pleistocén-spodní
    popis taxonů
    Reptilia
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    Biharian
    Dohoda
    Karst
    Malá
    Moravian
    Old
    Quarry
Abstrakt (anglicky)
   The Malá Dohoda quarry (Lower Biharian) is rich of the reptile remains, mainly colubrid snakes and vipers. A total of 12 reptilian taxa are present at the locality, including also exotic taxa - Elaphe quatuorlineata, ? Coluber aff. gemonensis, Coluber caspius, Vipera ammodytes. The Malá Dohoda quarry displays very warm composition of reptilian fauna. It is a typical state of older interglacial periods (interglacials of the Lower Pleistocene) which are more intensive than younger ones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012