Podrobnosti záznamu

Název
    Oligaeschna kvaceki sp nov., a new fossil dragonfly (Odonata : Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
Autor
    Dostál, Ondřej
    Nel, André
    Prokop, Jakub
    Přikryl, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 2
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Aeshnidae
    Aeshninae
    Insecta
    Middle Oligocene
    Taxonomy
    Western Carpathians
Klíčové slovo
    Aeshnidae
    Carpathians
    Dragonfly
    Fossil
    Kvaceki
    Middle
    Moravia
    New
    Northern
    Nov
    Odonata
    Oligaeschna
    Oligocene
    Sediments
    Sp
    Western
Abstrakt (anglicky)
   Description of new species of dragonfly attributable to fossil genus Oligaeschna Piton et Theobald, 1940 widely distribuetd in Euroasia during Oligocene and Miocene.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012