Podrobnosti záznamu

Název
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
Údaj o odpovědnosti
    Zlatko Kvaček, Miroslav Bubík
Autor
    Bubík, Miroslav
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 2
Strany
    s. 81-94
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flóra
    flyšové pásmo Západních Karpat
    mikropaleontologie
    nanoplankton
    oligocén
Geografické jméno
    Bystřice nad Olší
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Bystřice
    Flora
    Geology
    Member
    Morava
    NE
    Oligocene
    Olší
    Šitbořice
Abstrakt (česky)
   Nižší polohy obsahují většinou augiospermy, v nejvyšších polohách ve facii jasenských vápenců převažují Taxodiaceae a Pinaceae
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012