Podrobnosti záznamu

Název
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Olivine diabase from Podbaba and the age of the Lower-Vltava Pluton
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 55-56
Rok
    1999
Poznámky
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    Barrandien
    dajka
    geochronologie
    granitoidy
    olivinický bazalt
    paleozoikum-spodní
    pluton
    proterozoikum
    sill
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Podbaba
Klíčové slovo
    12-24
    Diabas
    Dolnovltavského
    Olivinický
    Plutonu
    Podbaby
    Praha
    Stáří
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012