Podrobnosti záznamu

Název
    On hydromagnetic instabilities and the mean electromotive force in a non-uniformly stratified Earth's core affected by viscosity
Autor
    Brestenský, J.
    Ševčík, S.
    Šimkanin, Ján
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 4
Strany
    s. 645-661
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: 1/0212/03, VEGA, SK
    Projekt: GP205/04/P182, GA ČR3cav_un_auth*0000928
    Překlad názvu: Hydromagnetické nestability a střední elektromotorická síla v nehomogenně stratifikovaném jádře Země ovlivněné viskozitou
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    diffusive hydromagnetic instabilities
    linear magnetoconvection
    non-uniform stratification of the Earth's core
Klíčové slovo
    Affected
    Core
    Earth's
    Electromotive
    Force
    Hydromagnetic
    Instabilities
    Mean
    Non-uniformly
    Stratified
    Viscosity
Abstrakt (česky)
   Studium lineární magnetokonkvekce v modelu rotující nehomogenně stratifikované horizontální vrstvě tekutiny s toroidálním magnetickým polem pokračuje pro případ pevných a elektricky konečně vodivých hranic a velmi tenké stabilně stratifikované nadvrstvy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013