Podrobnosti záznamu

Název
    On the adaptive time-stepping for the computer simulation of heat and mass transfer in vacuum freeze-drying
Autor
    Georgiev, K.
    Kosturski, N.
    Margenov, S.
    Starý, Jiří
Konference
    Seminar on Numerical Analysis SNA´08 (28.01.2008-01.02.2008 : Liberec, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    SNA´08- Seminář on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems
Strany
    S. 49-53
Poznámky
    Projekt: IPP-BAS, R, BG
    Překlad názvu: O adaptivních časových krocích pro počítačovou simulaci přesunů tepla a hmoty při vakuovém vymrazování
    Příspěvek vznikl za podpory projektu BIS-21++. Bulgarian IST Centres of Competence in 21 Century. EC FP6 INCO 016639/2005.
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    adaptive time-stepping
    vacuum freeze-drying
Klíčové slovo
    Adaptive
    Computer
    Freeze-drying
    Heat
    Mass
    Simulation
    Time-stepping
    Transfer
    Vacuum
Abstrakt (česky)
   Práce je motivována úlohou vymrazování, což je proces dehydratace zmrazených materiálů sublimací ve vakuu. Specielně se jedná o matematické modelování a počítačovou simulaci přesunů tepla a hmoty s důrazem na řešení časově závislé nelineární parciální diferenciální rovnice parabolického typu. Místo stejnoměrné diskretizace uvažovaného časového intervalu se aplikuje procedura adaptivních časových kroků ve snaze optimalizovat celou simulaci. Procedura je založena na lokálním srovnání časových kroků Crank-Nicholsonovou a zpětnou Eulerovou metodou. Zahrnuty jsou výsledky numerických experimentů provedených na vybrané reálné úloze.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012