Podrobnosti záznamu

Název
    On the retrieval of moment tensors from borehole data
Autor
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysical Prospecting
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 3
Strany
    s. 381-391
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, R, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Určování momentových tenzorů z dat naměřených ve vrtech
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    borehole dates
    moment tensors
    seismic waves
Klíčové slovo
    Borehole
    Data
    Moment
    Retrieval
    Tensors
Abstrakt (česky)
   Kompletní momentové tenzory seismických zdrojů v homogenních nebo vertikálně nehomogenních izotropních prostředích nelze určit pomoci přijímačů rozmístěných v jednom vertikálním vrtu. Kompletní momentové tenzory lze určit z amplitud P vln za předpokladu, že přijímače jsou rozmístěny v nejméně třech vrtech. Použijeme-li amplitudy P a S vln, dva vrty jsou v principu dostačující. Podobná pravidla platí i pro příčně izotropní prostředí s vertikální osou symetrie.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013