Podrobnosti záznamu

Název
    On the worst scenario metod: A modified convergence theorem nad its application to an uncertain differential equation
Autor
    Harasim, Petr
Konference
    SNA ´09 Seminar on Numerical Analysis (02.02.2009-06.02.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    SNA ´09 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems
Strany
    S. 34-38
Poznámky
    Projekt: MSM4781305904, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Metoda nejhoršíhoho scénáře: Modifikovaná hlavní konvergenční věta a její aplikace k řešení problému s obyčejnou diferenciální rovnicí s nejistým koeficientem
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    incertain input parameters
    nonlinear differential equation
    worst scenario problem
Klíčové slovo
    Application
    Convergence
    Differential
    Equation
    Metod
    Modified
    Scenario
    Theorem
    Uncertain
    Worst
Abstrakt (česky)
   Navrhneme teoretický základ k řešení určité třídy problémů nejhoršího scénáře. Existenci řešení původního problému dokážeme pomocí posloupnosti aproximovaných nejhorších scénářů. Hlavní konvergenční věta modifikuje příslušné výsledky, již dříve publikované v literatuře. Navržený teoretický rámec potom aplikujeme na řešení problému s nelineární diferenciální rovnicí s nejistým koeficientem.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012