Podrobnosti záznamu

Název
    Ongoing passive seismic experiments unravel deep lithosphere structure of the Bohemian Massif
Autor
    Babuška, Vladislav
    Jedlička, Petr
    Plomerová, Jaroslava
    Růžek, Bohuslav
    Vecsey, Luděk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 3
Strany
    s. 423-430
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0748, GA ČR3cav_un_auth*0000923
    Překlad názvu: Probíhající pasivní seismické experimenty odhalují stavbu hluboké litosféry Českého masívu
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    deep lithosphere structure
    seismic experiments
Klíčové slovo
    Bohemian
    Deep
    Experiments
    Lithosphere
    Massif
    Ongoing
    Passive
    Seismic
    Structure
    Unravel
Abstrakt (česky)
   Pokračuje výzkum kůry a svrchního pláště Českého masívu s využitím seismické tomografie, trojrozměrného modelování seismické anizotropie ze štěpení střižných vln reziduí vln P a analýzy objemových vln transformovaných na rozhraních (receiver functions). Cílem je vytvořit rychlostní modely kůry a svrchního pláště a modely blokové stavby litosféry. Zjištěné hranice plášťových bloků budou porovnávány s hranicemi krustálních teránů odvozených geologickými a paleomagnetickými metodami.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013