Podrobnosti záznamu

Název
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zapletal
Autor
    Zapletal, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Vol. 32
Strany
    p. 13-15
Rok
    1993
Poznámky
    7 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    flyš
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentace
    sedimentologie
    transgrese
Předmětová kategorie
    invaze
    kulm
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Culm
    Deposition
    Invasion
    Moravia
    Onset
    Transgression
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012