Podrobnosti záznamu

Název
    Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Ján Milička, Juraj Franců, Ivan Horváth, Boris Toman
Autor
    Franců, Juraj, 1957-
    Horváth, Ivan
    Milička, Ján
    Toman, Boris
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 1
Strany
    s. 53-58
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    antracit
    karbon
    metamorfóza uhlí
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    sedimenty uhelné
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Veĺká Trňa
Klíčové slovo
    Carpathians
    Characterization
    Meta-Anthracite
    Optical
    Structural
    Thermal
    West
    Zemplinicum
Abstrakt (česky)
   V práci jsou uvedeny výslerdky studia metaantracitů a sedimentů obohacených organickým uhlíkem z karbonu zemplínského ostrova. Přeměna organické hmoty proběhla v podmínkách nízkého stupně metamorfózy, vysokoteplotní a nízkotlaké, pravděpodobně v období mladšího paleozoika a raného mezozoika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012