Podrobnosti záznamu

Název
    Ore structures and textures in the polymetallic deposit Oskava and comments on their genesis (North Moravia)
Další názvy
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi