Podrobnosti záznamu

Název
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
Údaj o odpovědnosti
    Petr Ondruš, František Veselovský, Ananda Gabašová, Milan Drábek, Petr Dobeš, Karel Malý, Jan Hloušek, Jiří Sejkora
Další názvy
    Rudotvorné procesy a minerální parageneze jáchymovského rudního okrsku
Autor
    Dobeš, Petr
    Drábek, Milan
    Gabašová, Ananda
    Hloušek, Jan
    Malý, Karel
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Veselovský, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 48, no. 3-4
Strany
    p. 157-192
Rok
    2003
Poznámky
    77 obr.+ fot., 6 tab.
    Bibliografie a Appendix společné pro celé dvojčíslo, s. 209-230, bibl. s. 211-217
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    fugacita
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    minerály supergenní
    parageneze
    redox potenciál
    rudy Ag
    rudy Bi
    rudy Co
    rudy Ni
    rudy U
    síra
    uraninit
    vlastnosti elektrochemické
    zdroje zrudnění
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    District
    Jáchymov
    Mineral
    Ore
    Ore-forming
    Parageneses
    Processes
Abstrakt (anglicky)
   The contribution provides characteristics of the so-called/ive-element Ag-Ni-Co-Bi_U formation, points to differences in sources of the U formatíon and the Ag-Ni-Co-Bi-As formation, and presents a model of element fractionation in abyssal hydrothermal sources according to physical-chernical properties of the compounds. The role of arsine (AsH,) in the mobility of the triad Ni-Co-Fe is discussed. A new scheme of mineralization stages is proposed in relation to three sources, separated in space and time: 1. greisenization of granite: Sn-&W sulpharsenide stage. 2. U formation: carbonate-uraninite stage. 3. Ag-Ni-Co-Bi-As formatíon: arsenide, arsenic-sulphide, and sulphide stages. A new geochemical and thermodynamic interpretation of hydrothermal processes of individual mineralization stages is presented, including a detailed discussion of thermodynamic conditions of UVI mobility and uraninite precipítation.
   Redox potentials of hydrothermal environment after the carhonate-uraninite stage including crystallization of silver and bismuth dendrites, precipitation of Ni-Co-Fe polyarsenides and electrochemical dissolution of Ag and Bi dendrites are also discussed. Mechanisms of the precipitation of base metal sulphides and sulpharsenides are considered in relation to redox conditions and sulphur fugacity in the environment during individual stages of mineralization. Phase relations are used for the deduction of the conditions of formation of selected oře minerals. Diagrammatic interpretation of chemical analyses and substitution trends of selected minerals or mineral groups, and a paragenetic relation of primary and secondary minerals are used in the interpretation. A discussion of the dependence of weathering processes on mining activity is included. Data on fluid inclusions and stable isotopes are ušed for the interpretation of ore-forming processes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012