Podrobnosti záznamu

Název
    Organic geochemistry and petrology of barren and Mo-Ni-PGE mineralized marine black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation (South China)
Další názvy
    Organická geochemie a petrografie nezrudněných a Mo-Ni-PGE mineralizovaných mořských černých břidlic spodnokambrické formace Niutitang (jižní Čína)
Autor
    Kříbek, Bohdan
    Machovič, Vladimír
    Pašava, Jan
    Sýkorová, Ivana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Coal Geology
Svazek/č.
    Roč. 72, č. 3-4
Strany
    17
Rok
    2007
Výraz tezauru
    organic particles, reflectance, micro-raman, black shale
Klíčové slovo
    Barren
    Black
    Cambrian
    China
    Formation
    Geochemistry
    Lower
    Marine
    Mineralized
    Mo-Ni-PGE
    Niutitang
    Organic
    Petrology
    Shales
    South
Abstrakt (česky)
   Mořské černé břidlice spodnokambrické formace Niutitang v jižní Číně obsahují stratiformní Mo-Ni-platinovou mineralizaci, která je vázána na polohu bohatou fosfáty a pyritem. Atomový poměr H/C, izotopové složení uhlíku, FTIR spektra a charakter extrahovatelného organického podílu indikují stejný zdroj i stejný stupeň teplotního vývoje mineralizace i okolních břidlic.
Abstrakt (anglicky)
   marine black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation in southern China host Mo-Ni-platnum group elements mineralization confined to a phosphate- and pyrite-rich stratiform body. The H/C atomic ratio, carbon isotopis composition, FTIR spectra of bulk organic matter, and spectra of extractable part of organic matte indicate similar sources and thermal evolution of organic matter in barren and mineralized black shales.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014