Podrobnosti záznamu

Název
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Franců, Pavel Müller, Vladimír Šucha, Viera Zatkalíková
Autor
    Franců, Juraj, 1957-
    Müller, Pavel
    Šucha, Vladimír
    Zatkalíková, Viera
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 5
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    organická substance
    pelity
    vídeňská pánev
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Basin
    Clay
    Depression
    East
    History
    Indicators
    Matter
    Minerals
    Neogene
    Organic
    Slovakia
    Thermal
    Transcarpathian
    Vienna
Abstrakt (česky)
   Analytické charakteristiky organické hmoty a jílových minerálů vykazují výrazné rozdíly v rychlosti diageneze a katageneze neogenních sedimentů. Obě pánve se výrazně liší geotermálním gradientem.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012