Podrobnosti záznamu

Název
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová, Pavel Havlíček
Další názvy
    The organic sediments on map sheets Hora Svatého Šebestiána and Načetín
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 13-14
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    geologie regionální
    glaciály
    holocén
    kvartér Českého masivu
    mapa geologická
    rašeliniště
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Hora Svatého Šebestiána (Chomutov)
    Načetín (Chomutov)
Klíčové slovo
    01-42
    01-44
    Hora
    Listech
    Načetín
    Organické
    Sedimenty
    Svatého
    Šebestiána
    Vejprty
Abstrakt (anglicky)
   Characteristic peat bogs, dated to Late Glacial and Holocene occur in the vicinity of Hora Svatého Šebestiána and Načetín villages. Paleobotanical (pollen analyses) and radiocarbon investigations were carried out on these localities
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012