Podrobnosti záznamu

Název
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
Další názvy
    The organic sediments on map sheets Hora Svatého Šebestiána and Načetín
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2000
Výraz tezauru
    pollen analysis, organic sediments, peat bogs, Late Glacial, Holocene, quaternary geology, N. Bohemia
Klíčové slovo
    Hora
    Listech
    Načetín
    Organické
    Sedimenty
    Svatého
    Šebestiána
Abstrakt (česky)
   Charakteristika rašelinišť, radiokarbonové datování v okolí Hory Sv. Šebestiána a Načetín, kvartérně-geologické mapování, srovnání pylové analýzy a radikarbonových dat
Abstrakt (anglicky)
   The organic sediments on map sheets Hora Svatého Šebestiána and Načetín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014