Podrobnosti záznamu

Název
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Organic sediments of the sheet Olomouc
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 62-63
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    aluvium
    analýza pylová
    geologie regionální
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Morava (povodí)
    Olomouc
Klíčové slovo
    24-22
    Listu
    Olomouc
    Organické
    Sedimenty
Abstrakt (anglicky)
   Organic sediments of the map sheet Olomouc (24-224) were investigated. Relationship of the organic sediments and pollen analyses (PUCHMAJEROVÁ 1945, SALASCHEK 1935) of the most significant flat bogs near the town of Olomouc were evaluated (e.g. the Černovír mire)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012