Podrobnosti záznamu

Název
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
Údaj o odpovědnosti
    Slavibor Harazim, Blanka Pacltová, Zdeněk Pouba
Další názvy
    Organic remains in the crystalline comlexes of the silesikum and eastern lugicum (problem of the age of metamorphosed sediments)
Autor
    Harazim, Slavibor
    Pacltová, Blanka, 1928-
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI
Strany
    s. 224-247
Poznámky
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.9
Skupina konspektu
    552
Klíčové slovo
    Krystaliniku
    Lugika
    Metamorfovaných
    Organické
    Problém
    Sedimentů
    Silezika
    Stáří
    Východního
    Zbytky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 3. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014