Podrobnosti záznamu

Název
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Hulla
Další názvy
    Preliminary prognosis on the influence of a single step pollutin on groundwater quality
Autor
    Hulla, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 8
Strany
    s. 236-238
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    difuze
    filtrační vlastnosti
    hydrodynamika
    kontaminace vod
    modely v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    znečištění
Klíčové slovo
    Jednorázového
    Kvalitu
    Orientačná
    Podzemnej
    Prognóza
    Vody
    Vplyvu
    Znečistenia
Abstrakt (česky)
   Vnikání znečisťujících látek z povrchu nenasycenou zónou je ovlivněno její propustností a mocností vrstev. Pro ochranu podzemní vody je nejpříznivější přírodní poryv z málo propustných zemin. Dále jsou důležité fyzikální vlastnosti kontaminantů, hlavně rozpustnost a adsorpční schopnosti. Důležitá je poloha zdroje znečištění a rychlost proudění vody při bezprostředním styku se znečišťujícími látkami (difuzní a disperzní přenos látek). Přesnější výsledky by se zíslaly terénními a laboratorními pokusy v reálném prostředí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012