Podrobnosti záznamu

Název
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
Údaj o odpovědnosti
    Karel Müller, Libuše Hofrichterová, Josef Mazáč, Bronislava Horáková
Další názvy
    Orientation assessment of rocks mechanical properties by the express method of velocity determination Vp on drill cores
Autor
    Hofrichterová, Libuše
    Horáková, Bronislava
    Mazáč, Josef
    Müller, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 11-19
Rok
    1993
Poznámky
    4 diagr., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karotáž
    měřičské podklady
    moravský devon a spodní karbon
    profil vrtný
    vlastnosti mechanické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Slezská Harta
Klíčové slovo
    Expres
    Hornin
    Jádrech
    Mechanických
    Metodou
    Orientační
    Posouzení
    Rychlostí
    Určování
    Vlastností
    Vp
    Vrtných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012